Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 ve městě Lom

 

Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 (pro děti narozené do 31. 8. 2018),  se v Lomu uskuteční  v termínu 10. dubna  a 11. dubna  2024 vždy od 13.00 do 17.00 hodin.

Zápisy mohou probíhat s osobní přítomností dětí ve škole.

Žádosti o přijetí do první třídy můžete stáhnout na webových stránkách, případně ji dostanete u samotného zápisu.

Žádost o přijetí je možno předložit ve stanoveném termínu do 11. dubna také uvedenými způsoby:

  • datovou schránkou
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • zasláním přihlášky poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • vhozením přihlášky do poštovní schránky u hlavního vchodu do budovy

V pátek dne 12. 4. 2022 bude zákonným zástupcům dětí umožněno nahlédnout do spisu v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů – čas je potřeba domluvit na čísle 731 505 645 (ředitel školy).

Zákonní zástupci dětí, kterým byla odložena povinná školní docházka u předcházejícího zápisu, jsou povinni znovu vyjádřit svůj zájem o vzdělávání u konkrétní školy a k zápisu doložit rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Všechny informace k zápisu do 1. třídy budou průběžně uvedeny na stránkách zsmslom.cz, (včetně PŘIHLÁŠKY).

Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most – kontakty:

Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most
Vrchlického 372
435 11
Lom u Mostu
příspěvková organizace

ID datové schránky: 9j7etgp

email: zs.lom@seznam.cz

tel.: 731 505 645 – Mgr., Bc., Bc. Jaroslav Zajíc (ředitel školy)