AKCE ÚNOR – MŠ LOUČNÁ

7.2. Zimní sporty, to je zábava

Dopoledne plné sportovních soutěží a to jak po třídách v MŠ, tak na školní zahradě (pokud bude sníh).

Cíl: sportovní vyžití, dodržování pravidel, zdokonalování pohybových dovedností

9.2. První lekce plaveckého výcviku

Plavecký výcvik bude probíhat v období od 9. 2. do 20. 4., celkem 9 lekcí, každý čtvrtek dopoledne. Výcviku se zúčastní děti předškoláci (třída Sovičky a některé děti ze třídy Veverek). Doprava i plavecký výcvik je hrazen MěÚ Lom.

Cíl: získat plavecké dovednosti.

14.2. Valentýnské dílničky

Dopoledne plné her, tvoření a vzájemné spolupráce. Děti přijdou oblečeny v červené či růžové barvě.

Cíl: upevňování znalosti barev, rozvoj tvořivosti a fantazie.

16.2. Druhá lekce plavání dětí předškoláků

Saunování

Dle možností.

Cíl: otužování, prohlubování zdravého životního stylu

21.2. Návštěva ZŠ LOM ukázková hodina v 1. třídě (třída Soviček)

Cíl: seznámení s prostředím školy, pravidly a způsobem vyučování, spolupráce se ZŠ.

23. 2. Třetí lekce plavání dětí předškoláků

Upozorňujeme návštěvníky akce, že z ní bude pořizována foto a video dokumentace pro účely propagace školy, ke zveřejnění v novinách a na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Lom či na webu města Lom.