ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU V LOUČNÉ

Na 4. adventní neděli 18.12. jsme se v odpoledních hodinách sešli s dětmi, jejich rodinnými příslušníky a dalšími občany našeho města u rozsvícení vánočního stromu v Loučné. Akci pod názvem “Adventní setkání” uspořádalo město Lom a po krátkém úvodním slovu pana starosty Vladimíra Urbana dostali prostor naši malí zpěváčci ze školky. Za doprovodu kytary, akordeonu a rytmických nástrojů zazpívali některé známé i méně známé vánoční písně a koledy. Navodili tak tu správnou sváteční atmosféru a publikum je odměnilo hlasitým potleskem. Pro řadu z nich to bylo úplně první veřejné vystoupení, ale všechny děti to zvládly s lehkostí a přirozeností sobě vlastní. Děkujeme městu Lom, za tak povedenou akci a příjemně strávený společný čas u teplého čaje či svařáku přátelským povídáním.

Všem přejeme krásné a klidné Vánoce.