Vánoční besídka – MŠ Loučná

Ve čtvrtek 15. 12. se v naší školce konala vánoční besídka. Pozvali jsme maminky, tatínky, babičky, dědečky i sourozence, aby si společně s námi užili atmosféru přicházejících Vánoc. Na úvod přítomné přivítala vedoucí paní učitelka a pan starosta města Lomu všem popřál hezké Vánoce, poté děti zazpívaly koledy a vánoční písně za doprovodu kytary. Po vystoupení na ně čekala stanoviště zaměřená na zvyky a tradice. Mohly si vyzkoušet malování do mouky, počítání větviček Barborky, chytání kapříků, navlékání řetězů nebo skládání obrázků s vánoční tématikou. Rodiče měli možnost zakoupit si vánoční výrobky a dekorace. Na besídce nechybělo ani zdobení stromečku ozdobami, které děti v předchozích dnech vyrobily, namalovat mohly také přání pro Ježíška. Po celou dobu nám vánoční atmosféru dokreslovaly koledy a malé občerstvení. Velké poděkování za pomoc s organizací patří také městu Lom. Věříme, že se vám besídka líbila a prožili jste s námi příjemné předvánoční odpoledne.