Beseda s PČR 4.A

Dne 7. 12. proběhla preventivní beseda s Policií České republiky, které se zúčastnili žáci 4.A. Beseda byla zacílena na krádeže a šikanu. Děti se dozvěděly, co nastane, pokud odcizí věc, která jim nepatří. Všichni jsme byli seznámeni s vysvětlením pojmů přestupek, trestný čin. Děti si také vyslechly pojem šikana. Jak postupovat, pokud se v ní ocitnou. Závěrem besedy byla krátká ukázka policejních pomůcek, kdy se děti ptaly, ve kterých situacích mohou být použity. Beseda byla nejen prevencí , ale i zajímavým zážitkem.