Mikulášská nadílka v MŠ LOM

V pondělí 5. 12. jsme se už od rána připravovali na příchod Mikuláše, čerta a anděla. Pro děti to byl den plný očekávání. Někdo se na jejich příchod těšil, jiný měl obavy, protože ne každý byl po celý rok hodný.
Zvláštní atmosféra nastala, když do třídy důstojně vstoupil Mikuláš v doprovodu anděla a čerta. V očích dětí se objevilo napětí a občas i slzičky, ale útěchu našly v náruči svých paní učitelek. Děti byly statečné a odvážné, přednesly básničky, zpívaly mikulášské písničky. Čert žádné zlobivé děti nenašel a tak musel odejít s nepořízenou. Mikuláš dětem nadělil balíčky s ovocem a sladkostmi. Nebeská návštěva se rozloučila a spěchala do druhé školky.
Těšíme se zase na příští rok.

Moc děkujeme dětem ze ZŠ LOM za přípravu a realizaci krásné Mikulášské pro děti z MŠ LOM.