AKCE PROSINEC – MŠ LOUČNÁ

5. 12. ČERTÍ ŠKOLKA

Dopolední program v MŠ plný soutěží, her a tancování v maskách čertů či andělů. Nakonec možná přijde i Mikuláš se svou družinou.

Cíl: Dodržování tradic spojené se svátkem sv. Mikuláše.

7. 12. SPOLEČNÉ TVOŘENÍ MATEŘINEK

Předškoláci ze třídy Soviček navštíví MŠ v Lomu, kde se seznámí s kamarády z předškolní třídy při společných hrách, soutěžích, tvoření vánočních ozdob, zpívání koled a vzájemně si předají i drobné dárečky.

(Organizaci upřesní učitelky ze třídy Soviček)

Cíl: Stmelování a upevňování spolupráce obou školek.

13. 12. VÁNOČNÍ JARMARK

Od 16:00 hodin v ZŠ Lom prodej vánočních dekorací vyrobených dětmi ve školce a s rodiči doma.

Cíl: Tvoření, ladění předvánoční atmosféry, prohlubování vztahů rodiny a školy.

15. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA

Odpolední akce pro rodiče s dětmi od 16:00 hodin před budovou MŠ. Můžete se těšit na vystoupení dětí – pásmo písniček a básniček s vánoční tématikou. Vyzkoušet si budete moc i některé tradice a zvyky spojené s Vánocemi.

Cíl: Seznámení se s tradicemi a zvyky Vánoc, rozvoj estetických, hudebních dovedností. Prožitek, veselí, radost ze společného prožívání vánoční atmosféry.

18. 12. SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO SROMKU V LOUČNÉ

Odpolední akce pořádaná od 16:00 hodin MÚ Lom u zastávky MHD „Loučná“. Čeká nás společné předvánoční setkání, na kterém vystoupí děti s krátkým programem.

Cíl: Tvoření, ladění předvánoční atmosféry, prohlubování vztahů města, rodiny a školy.

19. 12. DOCELA VELKÉ DIVADLO

Navštívíme divadlo s pohádkou „Betlémská hvězda“.

Cena: 70,- Kč (dítě)

Cíl: Zážitek z prožitku, prohloubení kulturních dovedností, poznávání prostředí divadla.

20. 12. VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ PRO SENIORY V PENZIONU LOUČNÁ

Od 10:15 hodin vystoupí vybrané děti s pásmem vánočních písniček a básniček.

Cíl: Vedení k tradicím, k úctě a jiným hodnotám – empatie, touha pomáhat, potěšit, prožitek radosti z obdarování.

21. 12. VYSTOUPENÍ PRO SENIORY Z LOUČNÉ

Od 14:00 hodin vystoupí vybrané děti s pásmem vánočních písniček a básniček v Klubu seniorů Lom – Loučná.

(Informace ještě upřesníme)

Cíl: Vedení k tradicím, k úctě a jiným hodnotám – empatie, touha pomáhat, potěšit, prožitek radosti z obdarování.

TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉM ROCE DNE 2. 1. 2023

Upozorňujeme návštěvníky akce, že z ní bude pořizována foto a video dokumentace pro účely propagace školy, ke zveřejnění v novinách a na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Lom či na webu města Lom.