Výstava dřevěných soch

Děti školní družiny a školního klubu navštívily dne 9. 11. 2022 stálou expozici dřevěných soch v našem městě Lomu. K vidění byly nádherné sochy,  které si děti s údivem prohlédly. Na dvorku nechyběla k podívané ani zvířátka –  králíčci, morčata, pejsek či holoubci.  A pro  odvážlivce tu byla ve sklepení přichystaná  místnost plná  vyrobených čertů ze dřeva. Z výstavy jsme odcházeli všichni  nadšeni a  plni dojmů. V našem městě opravdu žijí šikovní  a zruční lidé. Držíme společně s dětmi všem palečky  v další jejich tvorbě.                                                                                                                                                                                                                                               
Za ŠD a ŠK : Z. Hokrová