Projekt Záložky

Již několik let se naše škola zapojuje do mezinárodního projektu se Slovenskou republikou – s názvem Záložka do knihy spojuje školy. Cílem je navázat jakési přátelství mezi přiřazenými školami a s dětmi vyrobit záložky do knihy a vzájemně si je vyměnit. Bývá i zvykem se vzájemně obdarovat drobnými dárečky. V letošním roce nám byla přidělena základní škola, která se nachází v Košickém samosprávném kraji, a to ZŠ Somotor. Se školou jsme se spojili, vzájemně jsme si vyrobili záložky, které jsou vždy v duchu čtenářské gramotnosti. Již došlo i k výměně mezi školami těchto záložek a drobných pozorností. My jsme vyrobili voňavá mýdla, poslali různé drobnosti a hlavně propagační materiály z našeho bezprostředního okolí. Partnerská škola nám také poslala záložky a propagační knihu ze svého okolí. Pořídili jsme si fotodokumentaci k výrobě našich záložek, sestavíme tento materiál na společnou nástěnku, která nám dnešní rok bude připomínat.
Do projektu se zapojily děti z celé školy.

Mgr. J. Lukášová, uč. ZŠ Lom