RECYKLOHRANÍ- MŠ LOM

Třída Motýlků splnila 1. úkol z EKO výzvy „Vzkaz v láhvi“!

Nejprve jsme s dětmi měli besedu na téma „Třídění základního odpadu“ (plast, papír, sklo), aby měly děti základní znalosti a uměly odpad správně roztřídit. Názorná ukázka různých materiálu a děti si samy zkusily správně roztřídit odpad poházený po třídě. Také jsme si říkali, co naší planetě škodí a co prospívá a poté děti měly za úkol přiřadit správné kartičky k planetě Zemi. Následoval pokus – sešlápni láhev, tato aktivita bavila děti nejvíce. Líbilo se jim sešlapávat láhve, u toho se nejvíce nasmály. Také zjistili, že když láhve sešlápnou vejde se jich do tašky mnohem více. Děti si také vyzkoušely grafomotorické cvičení a měly za úkol pomocí různých čar spojit odpad se správnou popelnicí. A nakonec výroba našeho vzkazu do láhve, našli jsme si různé obrázky s recyklací, tříděním, zpracováním lahví, vystříhali jsme je, nalepili na papír a tím vytvořili naše leporelo s příběhem plastové lahve. A poté už stačilo jen ozdobit láhev různými ozdobami z plastu a našimi fotografiemi.