Halloween ve 2.A a ve školní družině

Po podzimních prázdninách jsme se vrátili do školy 31. 10. 2022 a hned jsme zase slavili Halloween. I když je to svátek z cizí země, přesto již několik se oblékáme do typických obleků halloweenských a užíváme si radosti. Letos jsme si zase udělali slavnostní tabuli, vyzdobili ji různými tácky, dýněmi, svíčkami, dobrůtkami…. U stolu jsme si vyprávěli, četli pohádku, i abecedu jsme si řekli, chytré věty z českého jazyka zopakovali, abychom vůbec , nebo jenom málo „ošidili“ výuku. Potom jsme se už těšili na „halloweenskou párty“, kterou pro nás připravil 2. stupeň. Bylo to hezké, patří jim dík.
No a po párty většina dětí přesídlila do školní družiny, kde oslava pokračovala. Společně jsme si vysvětlili pojem Halloweenu a u nás obdobné Dušičky – Památku zesnulých. Následovala básnička všech dětí k tématu. Ve strašidelných kostýmech jsme se pustili do zábavných soutěžních úkolů – např. „Hledej dýni“, „Najdi hmyzáky“, „Vylov ducha“…. Bystré hlavičky se „mohly ukázat“ a vyluštit pár hádanek. Všechny děti dostaly sladkosti a odměněny byly nejhezčí masky. Všechny aktivity byly plněny ze strany dětí s ohromným nadšením. Dokladem je pár fotografií.

Mgr. J. Lukášová, uč., Z. Hokrová, vych. ŠD