Sportovní den mládeže s TAJV

Náhradní termín pro 1. ročník semifinálového turnaje Sportovní den mládeže s TAJV v Lomu sbyl stanoven na čtvrtek 10. 11. 2022.

V současnosti se jedná o největší sportovní projekt pro děti a mládež v 250 obcích České republiky, který se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národní sportovní agentury a hejtmana Krajského úřadu Ústeckého  kraje. Účastníci turnaje soutěží nejprve společně v 5 sportovních aktivitách (fotbal, florbal, házená, frisbee, tenis), kdy následně 3 nejúspěšnější finalisté z Lomu obdrží nominaci na prosincové Národní finále v Poděbradech. Právě zde budou nominovaní hráči z Lomu soupeřit o pozici národního vítěze a o putovní pohár TAJV pro město Lom. Sportovní akce TAJV v Lomu je realizována za podpory Města Lom.