Výlet třídy 7.A

Dne 25.10. se třída 7.A vydala na exkurzi do Regionálního muzea v Teplicích, kde absolvovala prohlídku. Kromě prohlídky byl pro ně také připraven interaktivní program s názvem „Příběh o královně Juditě „. Informace a zajímavosti, které se žáci dozvěděli o manželce krále Vladislava II. a matce Přemysla Otakara I., dále zakladatelce teplického kláštera,
poté použili při vyplňování zábavného pracovního listu.