Halloween

V letošním školním roce se v naší škole bude slavit Halloween se vší parádou! Na 31.10. jsme připravili celodenní program, který bude sestávat například z týmové hry, kterou jsme pojmenovali Halloweenské pátrání. Ve třídách pak budou připraveny tematické aktivity – křížovky, hádanky, pexeso apod. Na přípravě těchto materiálů se podíleli sami žáci. Proběhne také přehlídka kostýmů a zároveň soutěž o nejlepší kostým. V tělocvičně chystáme zábavný program s hudbou, halloweenskými dobrotami, soutěžemi a dalšími aktivitami. Celá tělocvična navíc bude vyzdobena strašidelnými dekoracemi, které si žáci mají možnost vyrobit v rámci hodin VV a PČ. Každá třída na druhém stupni si už vyzdobila dveře své kmenové třídy, výsledek jejich práce můžete vidět na fotografii níže.

Na přípravách celého dne se tedy podílí především sami žáci a my jsme moc rádi, že k tomu přistupují zodpovědně a přichází neustále s novými nápady. Věříme, že si společně Halloween ve škole užijeme.