BRAMBORIÁDA- MŠ Lom

Ve středu byla naše školka plná brambor, to znamená jediné – BRAMBOROVÁ OLYMPIÁDA! Ta začala prvním lehkým úkolem, přinést do školky bramboru. Tento úkol splnili všichni, proto velmi děkujeme rodičům za báječnou spolupráci. Poté už následovaly úkoly těžší. U Motýlků proběhl nejdříve trénink, sklidili jsme brambory na poli (běžecký závod ve dvojicích, uklidili brambory do pytlů (matematická pregramotnost) a seznámili se s panem Bramborou (grafomotorika). Berušky si dnes zopakovaly básničku „Kutálí se brambora“ a také se připravovaly na soutěže. Počasí nám přálo a proto jsme se přesunuli na zahrádku, kde proběhlo zahájení Bramboriády. Děti poměřily síly ve čtyřech disciplínách – skok v pytli na brambory, krmení pana Brambory, běh s horkou bramborou a bramborový bowling. Všichni zvládli úkoly na jedničku a tak je paní učitelky ocenily medailí (zlatou, ne bramborovou) a diplomem za účast. Zábavné dopoledne jsme zakončili ještě zábavnější diskotékou!