Informace pro rodiče – Zahájení školního roku

Vážení rodiče,

školní rok bude zahájen 1.9.2022 v 8:00 a v tento den budou žáci ze školy odcházet po první vyučovací hodině. V pátek 2.9. končí výuka pro 2.-9. ročník v 11.40 hod., následující týden se již děti učí podle rozvrhu.

Rodiče žáků 1.A dostanou informaci o trvání vyučovacího dne v prvních týdnech od třídní učitelky na slavnostním zahájení školního roku. 


Cena stravného ve školní jídelně zůstává stejná jako v minulém školním roce.
Přihlášky do družiny a do školního klubu obdrží děti 1.9.2022 a prosíme rodiče o odevzdání vyplněných přihlášek následující den.