AKCE ZÁŘÍ – MŠ LOUČNÁ

Seznamovací dopoledne v MŠ během prvního týdne

přivítání nových kamarádů,seznámení se školkou, svou značkou, pravidly, rituály a režimem zábavnou formou pomocí her a soutěží

Cíl: Adaptace dětí na nové prostředí, kamarády i paní učitelky.

6. 9. Informativní schůzka pro nejmenší

V 9 hod. ve třídě Myšek, se rodiče nově příchozích dětí seznámí s třídní učitelkou, která jim předá základní informace k adaptaci dětí a dalším organizačním záležitostem.

13. 9. Třídní schůzky pro ostatní děti

Od 16.30 hod. budou v jednotlivých třídách probíhat informativní třídní schůzky, kde budou rodiče seznámeni s režimem MŠ, provozním řádem, školním řádem a jinými organizačními záležitostmi, které se budou týkat školního roku 2022/2023.

 22. 9. Podzimní vycházka

–  turistická vycházka do okolí MŠ

– děti by s sebou měly mít vhodné oblečení, obuv, batůžek s pitím a nějakou dobrotou

Cíl: Seznamování s okolím mateřské školy a pozorování změn v podzimní přírodě

Upozorňujeme návštěvníky akce, že z ní bude pořizována foto a video dokumentace pro účely propagace školy, ke zveřejnění v novinách a na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Lom či na webu města Lom.