Lesná

V neděli 12. 6. 2022 proběhlo vyhlášení výtvarné soutěže (Krušné hory očima dětí) v rámci akce „Pohádková Lesná“. Zástupci Mikroregionu Lesenská pláň vyhlásili vítězné obrázky do nástěnného dvojjazyčného kalendáře pro školní rok 2022/2023. Úkolem malých výtvarníků bylo nakreslit křídami 12 kreseb – dvanáct měsíců živé i neživé přírody. Děti vytvářejí tak svůj pohled na naše Krušné hory. Vytištěné kalendáře putují na dětská oddělení do nemocnic, dětských domovů, základních škol a mateřských škol v okrese Most , Chomutov, ale i do Deutschneudorfu.
Mezi školami našeho regionu se vybíraly ty nejzdařilejší výkresy. Našim žákům – ze ZŠ Lom se podařilo obsadit hned šest obrázků z dvanácti výherních. Nejšikovnějším umělcům náleží velké poděkování za školní družinu, kde obrázky vznikaly, za jejich trpělivost, pečlivost, zaujetí a nadšení, s jakým se do výtvarné soutěže pustily. Gratulace též „letí“ dětem za celou naši školu. Výherci si tak byli na Lesné přebrat sladké odměny a každý dostal výherní kalendář na památku. Děti si zároveň Den na Lesné užily – soutěžily a plnily na různých stanovištích dovednostní úkoly, kde jim
pomáhaly pohádkové postavičky. Nechybělo ani opékání buřtů a konzumace sladkostí.
Den byl plný emocí, zábavy i prožitků. Děkujeme organizátorům Mikroregionu Lesenská pláň za vydařenou akci a budeme se i v dalším školním roce opět těšit na spolupráci s Vámi.

Za ŠD v Lomu u Mostu
Z. Hokrová