Možnost nahlédnutí do spisu – zápis do MŠ

Vážení zákonní zástupci dětí zapsaných v rámci zápisu k předškolnímu vzdělávání,

v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás upozorňuji, že máte možnost nahlédnout do spisu vedeného ve věci pro přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. Zde se můžete vyjádřit k veškerým podkladům pro rozhodnutí o přijetí.

Možnost nahlédnutí do spisu bude možné 30. 5. 2022 od 8.00 – 12.00 a 31. 5. 2022 od 15.00 do 16.00, vždy je nutné se telefonicky objednat.