Poslední lekce cvičení – MŠ LOM

V úterý (26. 4.) absolvovaly děti z MŠ LOM poslední lekci cvičení. Každý dostal diplom a sladkou odměnu za zvládnutí všech lekcí. Paní trenérce moc děkujeme za velmi přínosné cvičení, protože jen po 10. lekcích byl na všech dětech vidět velký pokrok.