Knihovna

Děti ze školní družiny a školního klubu navštívily knihovnu v Lomu. Další týden šli do knihovny na exkurzi i žáci z 1. A. 

 V plánu  měla pracovnice knihovny seznámit děti s objektem knihovny, výpůjčním řádem, s podmínkami půjčování  knih…Program byl přesně přizpůsoben věkovým kategoriím návštěvníků.

Kromě výkladu  měla pro všechny připravenou besedu na jednotlivá témata, různé kvízy, doplňovačky…

Prvňáčci předvedli, jak se již naučili číst,  a přečetli kousek z nahodilé knihy.

Na závěr děti také  za správné vyřešení kvízů a hádanek odměnila sladkostmi. Moc bychom si všichni přáli, aby se mezi dětmi objevil další nový čtenář.

Samozřejmě bychom chtěli na závěr poděkovat „paní knihovnici“ za vzájemnou spolupráci  a za čas věnovaný nám všem. 

Za ŠD, ŠK, ZŠ 

Z. Hokrová, vych., A. Hromádková, vych., Mgr. J. Lukášová, uč.