Den Země

V pátek dne 22. 4. 2022 jsme ve škole, resp. ve třídě 1. A a ve školní družině společně se školním klubem oslavili Den Země. 

V rámci environmentální výchovy  jsme si nejdříve vysvětlili význam tohoto celosvětového dne. Jedná se o organizovanou událost na podporu ochrany životního prostředí naší celé planety Země. 

Život na naší planetě nám rozhodně není lhostejný. Pokládali jsme za nutné přispět našimi aktivitami k důstojné oslavě tohoto Dne Země. 

S „prvňáčky“ jsme si celý den formou projektu napříč předměty  např. četli, učili se báseň k třídění odpadu, v matematice řešili společně slovní úlohu, při TV jsme si vysvětlili význam pohybu, v prvouce jsme vyplňovali pracovní listy. Při PČ a VV  jsme malovali a vyráběli květiny z papíru. 

V odpoledních hodinách se taktéž děti ze školní družiny a šk. klubu seznámily s tímto Dnem Země. Při kolektivní práci jsme vyplnili přírodovědný kvíz, který směřoval k obohacení dětí o další poznatky. Opět jsme otevřeli problematiku třídění odpadu formou pracovních listů. V družině jsme si vyrobili „pítko“ pro ptáčky a hmyz, které jsme na naší školní zahradě zavěsili a složili básničku „O  strakapoudovi“. 

Jako naše poslední aktivita školní družiny a školního klubu byl úklid nepořádku v okolí naší školy. 

Závěr: 

Všechny naše aktivity bychom zhodnotili velice kladně, byly nám všem přínosem a ponaučením. Domníváme se, že jsme všichni zúčastnění důstojně  společnými silami oslavili Den Země v tomto roce. 

Mgr. J. Lukášová, uč., Z. Hokrová, vych., A. Hromádková, vych. ZŠ a ŠD, ŠK Lom