Návštěva expozice dřevěných soch

Děti školní družiny a školního klubu navštívily stálou expozici dřevěných soch v našem městě Lomu. Viděli jsme originální sochy, roztodivné hlavy, ale i sklepení s peklem plných čertů. Děti nadchlo i překvapení na dvorku v podobě holoubků, či mláďátka králíčků, které si děti mohly pochovat. Z výstavy jsme všichni odcházeli plni dojmů a nadšení, moc se nám tam líbilo.Rádi bychom za celou naší školu v Lomu chtěli poděkovat panu Vladislavu Studničkovi, že si na nás udělal čas, za jeho  ochotu, vstřícnost i milé povídání.                                                                                                                                                                                                                                                   
Za ŠD a ŠK při ZŠ a MŠ Lom, Z. Hokrová