Ukliďme svět

Uklidili jsme svět!
… nebo alespoň jeho část
I letos se naše škola zapojila do projektu Ukliďme svět, což je akce, která probíhá po celé ČR a jejímž cílem je uklidit nepořádek, případně i černé skládky. Do kampaně se každoročně zapojuje téměř dvacet tisíc dobrovolníků. Děti a studenti tvoří většinu.
Naši žáci byli rozděleni do tří větších skupin, přičemž každá skupina měla svého vedoucího, který obdržel mapu s vyznačeným zájmovým územím. Po důkladném proškolení a nafasování ochranných prostředků jsme se pustili do práce. Zaměřili jsme se především na okolí školy a školního hřiště, a právě díky rozdělení prostoru na menší celky jsme postupovali efektivně. Podařilo se nám sesbíraným nepořádkem naplnit hned několik velkých pytlů. V přírodě jsme nacházeli plastové i skleněné lahve, běžné odpadky, jako jsou různé obaly či kartony, ale také části autodílů nebo zbytky rozbitého nádobí.
A protože po pořádné práci musí přijít vydatná svačina, vydali jsme se poté na školní zahradu, kde už na nás čekal připravený oheň. Žáci devátého ročníku pro nás přinesli lavičky, také tácy se špekáčky, kelímky a zkrátka vše, co bylo potřeba. Velmi ochotně se pak ještě ujali opékání špekáčků pro naše nejmladší žáky a my jim moc děkujeme za velkou pomoc při organizaci.