AKCE DUBEN – MŠ LOUČNÁ

7.4. KONTAKT S CIZÍ OSOBOU – PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO DĚTI
Zúčastní se skupina 20 dětí – třída SOVIČEK a VEVEREK.
Odjezd autobusem do ZŠ Lom v 10:00 hodin, návrat ve 12:30 hodin.
Hrazeno MěÚ Lom.
Cíl: prevence bezpečného chování dětí při kontaktu s cizí osobou.

12.4. VELIKONOČNÍ JARMARK
Od 16:00 hodin v ZŠ Lom.
Prodej velikonočních dekorací vyrobených ve školce s dětmi a rodiči doma.

13.4. PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ ZRAKU
Od 8:30 hodin v MŠ.
Vyšetření pro nahlášené děti, cena 170 Kč.

19. 4. KRÁLÍČCI
Naučný a zábavný program s králíčky, se kterým k nám do školky přijede pan Radek Jareš.
Cena 60 Kč.
Cíl: Získávání a osvojování si znalostí o domácích zvířatech.

20.4. – PRVNÍ LEKCE PLAVECKÉHO VÝCVIKU
Plavecký výcvik bude probíhat v období od 20. 4. do 15. 6. celkem 9 lekcí, každou středu dopoledne.
Výcviku se zúčastní děti ze třídy SOVIČEK.
Doprava i plavecký výcvik hrazen MěÚ Lom.
Cíl: Získat plavecké dovednosti.

26.4. DOPOLEDNE S HOPSÍKEM
Program plný zábavy a legrace s kamarádem Hopsíkem od 10:00 hodin na školní zahradě.
Hrazeno MěÚ Lom.
Cíl: Prožitek, veselí, radost.

27.4. – DRUHÁ LEKCE PLAVÁNÍ SOVIČEK

29.4. NA KONCI DUBNA JE TRADICE, ŽE SLÉTAJÍ SE VŠECHNY ČARODEJNICE
Dopoledne plné soutěží a zábavy, děti přijdou do školky v maskách čarodějů a čarodějnic.
Cíl: Rozvoj fantazie, představivosti, prožívání tradic.

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Loučná může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.