ZÁPIS DO MŠ LOUČNÁ, MŠ LOM ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Podrobnější informace naleznete v přiložených souborech.

Kritéria pro přijetí

1, Dítě, které v posledním roce před zahájením školní docházky, tj. dítě, které nejpozději k 31. 8. 2022 dovrší věku 5 let (děti narozené do 31. 8. 2017), s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti města Lom.

2, Dítě, které k 31. 8. 2022 dovrší věku 4 let (děti narozené do 31. 8. 2018), s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti města Lom a s potvrzením lékaře o vhodném zdravotním stavu s platným a úplným očkováním dle normy ČR

3, Dítě, které k 31. 8. 2022 dovrší věku 3 let (děti narozené do 31. 8. 2019), s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti města Lom a s potvrzením lékaře o vhodném zdravotním stavu s platným úplným očkováním dle normy ČR

4, Dítě, které již v MŠ Lom – Loučná, PKH 82 má sourozence, s potvrzením lékaře o vhodném zdravotním stavu s platným úplným očkováním dle normy ČR

5, Dítě, které v posledním roce před zahájením školní docházky dovrší věku 5 let, s trvalým bydlištěm v jiné spádové oblasti

Dále budou místa obsazována postupně od věkově nejstarších dětí k nejmladším s trvalým pobytem ze spádové oblasti města Lom  do naplnění volné kapacity mateřské školy (k 21. 3. 2022 je momentálně 15 volných míst). V případě, že kapacita školy se nenaplní dětmi ze spádové oblasti, budou přijímány děti i z jiných spádových oblastí.

Tato kritéria určuje školský zákon v § 34 odst. 3 v aktuálním znění o povinném a přednostním přijímání dětí, vždy s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy.

K zápisu lze přijít i s dítětem mladším tří let, ale takové dítě musí být schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, přijetí je v tomto případě vždy závislé na individuálním posouzení ředitele a vedoucí učitelky mateřské školy. Přednostně budou však přijímány děti dle výše uvedených kritérií.

V Lomu dne 21. 3. 2022                                                                                                             Kateřina Zpěváčková

ZÁPIS MŠ LOUČNÁ – 2022-2023