PROŽITKOVÉ MUZICÍROVÁNÍ V MŠ LOUČNÁ

V pondělí 7. 3. si děti z MŠ Loučné prožily dopolední hudební program s bubínky, který v nich rozproudil hudební energii, radost, hravost, spontánnost, kreativitu i soustředění při hře na bubínky, ale také na vlastní tělo, které se tak stalo prostředkem k neverbální komunikaci. Po celou dobu konání byly všechny děti plně aktivní a hudební prožitek si náramně užily.