Návštěva knihovny

“Kniha je můj kamarád, čtu si z ní vždy velmi rád” – v rámci tohoto tématu jsme dnes navštívili místní knihovnu. Tam nás přivítala usměvavá paní knihovnice, která nás celou knihovnou provedla. Připravila si pro nás knížky, které si děti prohlédly. Poté už následoval soutěžní kvíz, pracovní list a nakonec sladká odměna. Do školky jsme si z knihovny půjčili dvě knihy, které si přečteme a poté vrátíme zpět. Ukážeme si tím, jak se o půjčenou knížku starat a také názorně vysvětlíme to, že je důležité půjčenou věc vždy vrátit.