ZÁPIS DO MŠ LOUČNÁ, MŠ LOM ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Kritéria pro přijetí

1, Dítě, které v posledním roce před zahájením školní docházky, tj. dítě, které nejpozději k 31. 8. 2023 dovrší věku 5 let (děti narozené do 31. 8. 2018), s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti města Lom.

2, Dítě, které k 31. 8. 2023 dovrší věku 4 let (děti narozené do 31. 8. 2019), s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti města Lom a s potvrzením lékaře o vhodném zdravotním stavu s platným a úplným očkováním dle normy ČR.

3, Dítě, které k 31. 8. 2023 dovrší věku 3 let (děti narozené do 31. 8. 2020), s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti města Lom a s potvrzením lékaře o vhodném zdravotním stavu s platným úplným očkováním dle normy ČR.

4, Dítě, které v posledním roce před zahájením školní docházky dovrší věku 5 let, s trvalým bydlištěm v jiné spádové oblasti.

5, Dítě, které k 31. 8. 2023 dovrší věku 4 let respektive 3 let (děti narozené do 31. 8. 2020), s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast města Lom a s potvrzením lékaře o vhodném zdravotním stavu s platným úplným očkováním dle normy ČR.

Místa budou obsazována postupně od věkově nejstarších dětí k nejmladším s trvalým pobytem ze spádové oblasti města Lom  do naplnění volné kapacity mateřské školy. V případě, že kapacita školy se nenaplní dětmi ze spádové oblasti, budou přijímány děti i z jiných spádových oblastí.

Tato kritéria určuje školský zákon v § 34 v platném znění o povinném a přednostním přijímání dětí, vždy s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy.

Pokud nebudou všechny potřebné dokumenty předloženy a předány přímo u zápisu, doloží je zákonný zástupce co nejdříve do kanceláře mateřské školy. Nejpozději do 12. 05. 2023 do 13:00 hod.
 
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno na přístupném místěna informačních tabulích před budovami mateřských škol (MŠ Husova 198, Lom a MŠ Podkušnohorská 82, Loučná), a na webových stránkách školy (www.zsmslom.cz) dne 26. 05. 2023 pod přidělenými registračními čísly.
Dne 31. 05. 2023  od 12:00 hod. do 16:00 hod. je možné v kanceláři mateřské školy nahlédnout do vlastního spisu, ale vždy je nutné se předem telefonicky objednat.

 

V Lomu dne 1. 3. 2023