AKCE MŠ LOUČNÁ 2022

  1. Březen 2022

7. 3. – Prožitkové muzicírování
Hudební program, který rozproudí hudební energii v každém dítěti.
Cíl: Upevnění sociální vazby mezi dětmi, rozvíjení kreativity pomocí hudebních nástrojů, pozitivní ovlivnění prostředí dětského kolektivu.
Cena 60,- / dítě

11. 3. – Knihovna Lom (třída Soviček i Veverek)
Sraz: nejpozději 7:30 v MŠ.
Cíl: Hravým způsobem přiblížit dětem svět knihy a seznámit se s možnostmi, kde se s nimi setkat. Podporovat a rozvíjet zájem o knihy, čtenářství, předčtenářskou gramotnost, vyhledávání informací apod.

15. 3. – Návštěva ZŠ Lom – ukázková hodina v 1. třídě
(třída Soviček)
Sraz: nejpozději v 7:30 v MŠ.
Cíl: Seznámení se s prostředím školy, jejím chodem, pravidly a způsobem vyučování. Spolupráce se ZŠ.

21. 3. – Jarní slavnost v zelené
Zábavný dopolední program pro děti
formou her.
Cíl: utužení kolektivu, fixace barev,
přivítání jara formou soutěží.

24. 3. – Policie v MŠ
Beseda s příslušníky LOMSKÉ POLICIE
v dopoledních hodinách.
Cíl: Získávání vědomostí o práci policie

 

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Loučná může být pořizována
fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom