Akce Leden – MŠ Loučná

3. 1. – Novoroční výšlap

– turistická vycházka v blízkém okolí MŠ

Cíl: Zvyšování fyzické kondice, nácvik chůze ve dvojicích po místní komunikaci.

 

6. 1. – Tříkrálová nadílka

Cíl: seznámení se s tradicemi, překvapení s nadělováním dárků.

 

17. 1. – Rytmická show

– dopolední hudebně zábavný program v MŠ, od 10:30 hod

  • 80 Kč / dítě

Cíl: rozvoj hudebních dovedností a zážitek z prožitku.

20.1. – Den v bílé

– Dopoledne plné soutěží, her a zábavy.

Cíl: prohloubení a fixace barev, utužení kolektivu, poznávání zimních sportů.

Poslední týden – Hernička Permoník Lom

– třída nejmenších Myšek

Cíl: Utužení kolektivu, poznávání nového prostředí herničky,

prožitek radosti z pohybu, zábava a dodržení pravidel

při společných hrách.

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Loučná může být pořizována
fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy,
ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom:
www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.