Slavnostní otevření herničky Permoníček

V úterý 7. 9. byli naši „Motýlci“ pozváni paní starostkou Bc. Kateřinou Schwarzovou na slavnostní otevření nové herničky Permoníček. Byli jsme tak úplně prvními návštěvníky a herničku jsme řádně vyzkoušeli. Moc jsme si dnešní dopoledne užili.