Rozloučení s předškoláky v MŠ Lom

Dne 21. 6. 2021 proběhlo na školní zahradě v MŠ Lom slavnostní rozloučení s předškoláky. Děti na rozloučenou přednesly básničky a zazpívaly písničky. Na závěr společně slavnostně slíbily „BUDEME HODNÍ ŽÁCI, NIKDY ŽÁDNÍ POŠKOLÁCI, DOBŘE SE UČIT BUDEME, PROTOŽE PĚTKY NECHCEME“! Děti dostaly na památku slavnostní šerpu, pamětní list, knihu a originálního „Dráčka“ na pamětnou na naši školičku. Děkujeme za milá slova paní starostce města Lom Bc. Kateřině Schwarzové, která popřála dětem, ať se všem ve škole daří a také panu řediteli ZŠ a MŠ Lom Mgr. et Bc. et Bc. Jaroslavovi Zajícovi. Děkujeme také za účast paní radní Mgr. Martině Šípové a panu radnímu Ing. Bronislavovi Schwarzovi. Všem našim školákům přejeme krásné a pohodové prázdniny a vykročení správnou nohou do školních let.

Kolektiv MŠ Lom