Rozloučení s předškoláky MŠ Loučná

V úterý 22.6. jsme se loučili s předškoláky, kteří nás po prázdninách opustí a usednou do lavic do 1. tříd. Slavnostní rozloučení proběhlo odpoledne na školní zahradě a paní učitelky s dětmi ze třídy Soviček vystoupily s programem písniček, básní a tanečků za hudebního doprovodu kytary a kláves. Na krásně vyzdobené zahradě si rodiče mohli prohlédnout také tablo s fotkami svých dětí. Předškoláci si na památku odnesli šerpu, knihu, pamětní list, dáreček a sladkost. Šťastné vykročení do školních lavic popřála dětem paní starostka Bc. Kateřina Schwarzová a pan ředitel Mgr. et Bc. et Bc. Jaroslav Zajíc. Akce se velmi vydařila a všichni jsme si tento den moc užili. Přejeme všem hodně štěstí a pohody do dalších školních let.