Dětský den v MŠ Lom

Dne 1. 6. proběhl na školní zahradě DĚTSKÝ DEN. Dopoledne plné her a soutěží jsme si společně všichni moc užili, nechyběly sladké odměny, diplomy a dětská diskotéka. Všechny děti děkují také paní starostce města Lom Bc. Kateřině Schwarzové a paní radní Mgr. Martině Šípové za sladkou pochutinu.