Plán akcí na měsíc ÚNOR – MŠ Lom

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

ÚNOR 2023

 Mateřská škola Lom

7. 2. ZIMNÍ OLYMPIÁDA  – zábavně-soutěžní dopoledne

Že je venku málo sněhu? Nevadí…Děti si svou zimní olympiádu užijí v prostorách mateřské školy. Seznámí se se symbolikou a myšlenkou olympiády a vyzkouší si některé sporty v soutěžích.

CÍL: Seznámení se zimními sporty. Naučit se slovně hodnotit výkony svých kamarádů a mít sportovního ducha. Rozvoj pohybových dovedností – hrubé i jemné motoriky.

9.2.; 16.2.; 23.2.; ÚNOROVÉ LEKCE PLAVÁNÍ S MOTÝLKY

Děti ze třídy Motýlků (pouze předškoláci), které jsou přihlášeny na plavecký výcvik, se zúčastní únorových lekcí plaveckého kurzu. Všechny důležité informace o plaveckém kurzu naleznete na webových stránkách MŠ Lom a na nástěnkách naší MŠ, věnujte jim, prosím pozornost.

CÍL: Seznámení se s bezpečným pohybem ve vodě, osvojení prvních plaveckých dovedností a návyků, eliminovat strach z vody, rozvoj hrubé motoriky, plavecké kompetence.

17.2.  dopoledne v 9.30 hod.: CANISTERAPIE V MŠ

V MŠ se dopoledne děti seznámí s pejskem labradorem, který je speciálně vycvičen k canisterapii. Pro děti je připraven speciální program s ukázkou a osvětou této prospěšné terapie. Se speciálně vycvičeným pejskem nás navštíví paní Aulická, akce je ZDARMA.

CÍL: Rozvoj a získávání nových poznatků o dění a světě kolem nás, děti se dozví, co je canisterapie a k čemu je prospěšná.

14. 2. dopoledne VALENTÝNSKÝ ČERVENÝ DEN

V tento den přijdou děti do MŠ oblečeny do červené barvy nebo oblečení s různými červenými motivy. Společně s dětmi vyrobíme valentýnská přání pro naše nejmilejší, povíme si příběh svatého Valentýna a něco o tradici oslav tohoto svátku.

CÍL: Dodržování a upevňování tradic, vyrábění pro radost, radost z obdarování.

22. 2. dopoledne NÁVŠTĚVA ZŠ LOM S PŘEDŠKOLÁKY

V tento den navštíví všechny děti z předškolní třídy „Motýlků“ 1. třídu v naší ZŠ Lom, kde pro ně paní učitelka připraví ukázkový program, do kterého se naše děti přirozeně zapojí. Během návštěvy si prohlédneme školní družinu, tělocvičnu, jídelnu a ostatní prostory ZŠ, abychom se zorientovali v prostředí, které je pro děti zatím neznámé.

CÍL: Eliminovat strach a nejistotu, které nástup na ZŠ děti často provází, vyzkoušet si, jaké to je být opravdovým „prvňáčkem“. Získávat nové poznatky, zkušenosti a kompetence.

24. 2. dopoledne MASOPUSTNÍ KARNEVAL V MŠ

V tento mohou děti přijít do MŠ oblečeny v pohodlných karnevalových maskách nebo doplňcích. Během dopoledne si děti užijí spoustu radosti, zábavy, soutěží a diskotéky.

CÍL: Poznávání a dodržování tradice masopustu, prožitek zábavy a karnevalového veselí

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.