Plán akcí na měsíc PROSINEC – MŠ Lom

 

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

PROSINEC 2022

Mateřská škola Lom

2.12. DOPOLEDNE – POMÁHÁME SPOLEČNĚ, ANEB ŠTĚKÁNÍ NA JEŽÍŠKA

V pátek dopoledne, s dětmi odneseme do Městské knihovny Lom naši sbírku pro psí útulek v Litvínově.

CÍL: Vánoční atmosféra, pomáháme společně, pomoc zvířátkům, připomenutí tradic.

5. 12. DOPOLEDNE – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ LOM

Během dnešního dopoledne se děti seznámí s tradicí slavení svátku sv. Mikuláše. Do MŠ přijde Mikuláš a čert (spolupráce se ZŠ Lom). Pro děti mají připravený milý a zábavný program s ohledem k věku dětí a mikulášskou nadílku. Děti čertu a Mikuláši zazpívají připravenou píseň, dostanou za to odměnu. Akce proběhne za dodržení všech preventivních opatření.

CÍL: Dodržení a slavení tradice svátku sv. Mikuláše.

7. 12. DOPOLEDNE – SPOLEČNÉ TVOŘENÍ MATEŘINEK

V tento den u nás v MŠ bude společná malá vánoční dílna, obou našich školek. Děti se zábavnou a přístupnou formou seznámí s vánočním příběhem a tradicí Vánoc. S paní učitelkami pak vytvoří malou vánoční dílnu, budou vyrábět a tvořit vánoční ozdoby, kterými ozdobíme školní zahradu. Po té si společně zazpíváme vánoční koledy a také si zasoutěžíme.

CÍL: Ladění vánoční atmosféry, rozvoj tvůrčích dovedností, vedení k tradicím, úctě a jiným hodnotám, radost z darování a utužování vztahů mateřinek.

8.12. DOPOLEDNE – JEŽÍŠKOVA POŠTA

V tento den dopoledne děti napíší dopis JEŽÍŠKOVI, neboť je velmi krásné pozorovat jiskru v jejich očích a nadšení když píšou tento dopis. Dopis hodíme do JEŽÍŠKOVO schránky, kterou dáme za okno. Seznam vysněných dárků v napsaném dopise druhý den ze schránky zmizí.

9. 12. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NA MěÚ LOM

Během dopoledne se tři vybrané děti ze třídy Motýlků zúčastní se svou paní učitelkou slavnostního vítání nových občánků našeho města na MěÚ Lom, kde přednesou tematicky případné básničky všem přítomným.

CÍL: Spolupráce s MěÚ Lom, navázání kontaktů s nejmenšími občánky města.

13. 12. VÁNOČNÍ JARMARK odpoledne v ZŠ Lom od 16.00hod.

V uvedeném čase se sejdeme v prostorách vestibulu a jídelny ZŠ Lom, kde rodiče, prarodiče, přátelé a známí mohou se svými dětmi navštívit (nejen) náš stánek s překrásnými vánočními výrobky a dekoracemi, které si mohou zakoupit. Uvítáme každý váš rukodělný výrobek.

CÍL: společné předvánoční setkání, podpora MŠ, propojení spolupráce ZŠ, MŠ a rodiny.

15.12. VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ PRO SENIORY V KULTURNÍM DOMĚ LOM – ODPOLEDNE

Ve 13.45 hod. se vybrané děti ze třídy Motýlků sejdou před KD v Lomu (ty, které chodí po obědě, přivedou rodiče, ostatní přijdou s paní učitelkou z MŠ), kde vystoupí s vánoční besídkou pro seniory. Vystoupení potrvá cca 15 minut, rodiče, které děti ke KD přivedou, na ně mohou počkat, ostatní si děti mohou vyzvednout též před KD Lom přibližně ve 14.15 hod., nebo standardně v MŠ Lom.

CÍL: Potěšit nejstarší občany našeho města na jejich vánoční besídce vystoupením a malým dárkem.

17.12. ODPOLEDNE od 16.00hod. – ZPÍVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ U VÁNOČNÍHO STROMU NA NÁMĚSTÍ V LOMU

Zpívání u VÁNOČNÍHO STROMU – vystoupení předškolních dětí (ze třídy Motýlků) z MŠ Lom proběhne 17.12. od 16.00hod. pod vedením paní učitelek z MŠ. Odpoledne bude provoněné nejen vůní jehličí, vánoční náladou, ale děti zazpívají vánočních píseň a koledy.

CÍL: Vánoční atmosféra, upevnění tradice.

19. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA V MŠ LOM – ODPOLEDNE od 16.00hod.

Odpoledne se sejdeme v prostorách naší školky, abychom společně prožili předvánoční atmosféru a rozloučili se s rokem 2022 vystoupením obou tříd naší MŠ. Rodiče budou moci shlédnout vystoupení svých dětí ve svých třídách (paralelně). Ke společnému posezení, kávě, čaji… se sejdeme ve třídě Motýlků, kde krátce vystoupí obě třídy společně. Žádáme rodiče, aby jako již tradičně podle svých možností přinesli na vánoční besídku ochutnávku vánočního cukroví nebo jiné drobné občerstvení, uvítáme i kávu nebo čaj. Děkujeme.

CÍL: Prožít slavnostní předvánoční atmosféru, vést děti k tradicím a radosti z práce, podpora estetických a hudebních dovedností.

23.12. VÁNOČNÍ NADÍLKA V MŠ – DOPOLEDNE

Dopoledne s dětmi vybalíme vánoční dárky od Ježíška, vybereme společně hračkám „nový domov“ (místo, kam je budeme ukládat) a povíme si, jak si s nimi budeme hrát a jak se o ně starat.

CÍL: Prožitek radosti, překvapení a tajemného nadělování, podpora starosti, ochrany a péče o vše, co dostáváme.

VŠEM DĚTEM, JEJICH RODIČŮM, PRARODIČŮM I VŠEM PŘÁTELŮM NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY LOM PŘEJEME ZA CELÝ KOLEKTIV MŠ LOM PŘEKRÁSNÉ, VE ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ PROŽITÉ VÁNOCE A PEVNÉ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE!

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom