Plán akcí na měsíc Září – MŠ Lom

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

ZÁŘÍ 2021

 Mateřská škola Lom

 

 6. 9. – 10. 9. SEZNAMOVACÍ TÝDEN „Jede vláček Seznamováček“

Děti se prostřednictvím seznamovacích her a aktivit seznámí se svými novými kamarády a učitelkami v MŠ, s prostředím MŠ, důležitými pravidly a zejména s pravidly bezpečného pohybu v MŠ i mimo ni.

CÍL: zábavné seznamování navázání zdravého kontaktu s vrstevníky i zaměstnanci MŠ, vzájemné obohacení a poučení o třídních pravidlech a pravidlech bezpečnosti

8. 9. TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ A UČITELEK MŠ OD 16.00 hod. ve třídě „MOTÝLKŮ“ (přízemí)

Důležitá úvodní schůzka rodičů a učitelek MŠ, kde se rodiče dozví vše potřebné o předškolním vzdělávání svých dětí. Pokud je to jen trochu možné, prosíme rodiče o zajištění hlídání svých ratolestí z důvodu klidného a nerušeného průběhu třídní schůzky. Děkujeme !

22. 9. dopoledne BAREVNÝ DEN- „ORANŽOVO-ŽLUTÝ“ A BALÓNKOVÁ EVIČKA

V tento den přijdou všechny děti do MŠ oblečené do oranžové či žluté barvy a jejich odstínů. Stejně jako slunce svítí zlatě v září, i my tento den ve školce zazáříme! Ve školce nás navštíví také „Balónková Evička“ s její show.

Módní přehlídka, odměny.

CÍL: Sjednocení kolektivu, podpora sounáležitosti a kamarádství, poznávání barev hravou formou

30. 9. dopoledne VÝPRAVA ZA PLODY PODZIMU

Dopolední vycházka se sběrem kaštanů a přírodnin k následnému vyrábění a tvoření.

CÍL: Pozorování prvních změn nadcházejícího podzimu, seznámení s plody podzimu aj. přírodninami, pomoc zvířátkům, následné hravé tvoření a vyrábění

PO CELÉ OBDOBÍ „PADAJÍCÍCH KAŠTANŮ“  BUDEME V NAŠÍ ŠKOLCE KAŠTANY SBÍRAT, ODEVZDÁME JE NA POMOC ZVÍŘATŮM LESNÍ SPRÁVĚ, SE KTEROU JSME NAVÁZALI KONTAKT(PROSÍME O ZAPOJENÍ TAKÉ RODIČE, PRARODIČE A JEJICH DĚTI). ODMĚNOU BUDE FINANČNÍ VÝTĚŽEK, ZA NĚŽ DĚTEM ZORGANIZUJEME ZÁBAVNÝ PROGRAM.

DĚKUJEME!