Plán akcí na měsíc Leden – MŠ Lom

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

Leden 2022

 Mateřská škola Lom

3. 1. dopoledne VÁNOČNÍ NADÍLKA – JEŽÍŠEK U NÁS VE ŠKOLCE

Konečně přišel také v naší školce den, kdy si s dětmi společně vybalíme vánoční dárky od Ježíška. Po mnoha dnech těšení i ve školce nadělil Ježíšek spoustu dárků pro kluky i holčičky, pro malé i velké. Nejdříve si zazpíváme a zarecitujeme u stromečku a pak se budeme věnovat prohlížení a vybalování dárečků, vybereme společně hračkám „nový domov“ (místo, kam je budeme ukládat) a povíme si, jak si s nimi budeme hrát a jak se o ně starat.

CÍL: Prožitek radosti, překvapení a tajemného nadělování, podpora a učení ochrany a péče o vše, co dostáváme.

 

6. 1. dopoledne TŘÍKRÁLOVÝ DEN – TŘÍKRÁLOVÉ TVOŘENÍ

Oslava Tří králů – děti se seznámí s příběhem tří králů a jejich putováním do Betléma. Děti si vyrobí královské korunky, které si odnesou domů. Naučíme se koledu „My tři králové.“

CÍL: Přiblížení tradice známých mudrců – seznámení s tříkrálovým příběhem, získávání manuálních, estetických dovedností, utužení prožitku tvořením, vyráběním.

 

10. 1. – 14. 1. POMOC ZVÍŘÁTKŮM V ZIMĚ

V tomto týdnu se budeme s dětmi učit, jakými způsoby je možné pomáhat zvířátkům (nejen) v zimě, co je ohledně pomoci v lidských silách a jak zvířátkům může člověk naopak i uškodit.

CÍL: Rozvoj a podpora etických kompetencí, hodnot a vlastností (soucit, empatie, touha pomáhat, respekt apod.), konkrétní pomoc zvířátkům.

 

17. 1. dopoledne „RYTMICKÁ ŠOU“

V tento den proběhne netradiční „výchovný koncert“. Děti budou zpívat, poznávat hudební nástroje i tančit. Bude to zábava na celé dopoledne.

CÍL: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností, rozvoj a užívání všech smyslů, koordinace a rozsah pohybu, dýchání, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.

 

26. 1. dopoledne BÍLÝ DEN

Děti v tento den přijdou do MŠ oblečeny do bílé, zimní barvy. Ve svých bílých oblečcích se děti předvedou v módní prohlídce a pak bude následovat diskotéka.

CÍL: Utužení a fixace barev, zdravé posilování jednoty a kamarádství v kolektivu, přizpůsobení barev oblečení k aktuálnímu období.

 

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.