Květinový den v MŠ Lom

Dne 12. 5. 2021 v MŠ Lom proběhla dopolední akce „Květinový den“, akce byla vyvrcholením týdenního tématu, kdy jsme se s dětmi učili v MŠ o jarních květinách. Chtěly bychom všem rodičům, poděkovat za spolupráci v podobě donesení květin, které jsme s dětmi společně zasadili a s kterými si ozdobíme naší MŠ.