Plán akcí v MŠ Lom na měsíc květen

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

KVĚTEN 2021

 Mateřská škola Lom

 

  1. 5. ZDOBENÍ MÁJKY NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

V tento den děti v dopoledních hodinách se svými p. učitelkami ozdobí pomocí fáborků a věnce na školní zahradě Májku. Májka je oslavována jako symbol lásky, plodnosti a mládí – ale také jako strážce obce, v tomto případě – naší školní zahrady.

CÍL: vedení k tradici, podpora spolupráce, zvelebení prostředí MŠ

  1. 5. PŘÁNÍ PRO MAMINKU

V MŠ toto dopoledne věnujeme ženám, které v našich životech mají nejvýznamnější místo. Vyrobíme jim s dětmi malé překvapení ve formě přáníčka.

CÍL: Úcta k mamince, význam maminky v životě dítěte, prohlubování umění vyjádřit, projevit lásku, náklonnost, aneb „radost mám, když dávám, nejen když dostávám“

  1. 5. a 10. 5. ZÁPIS DO MŠ LOM

Během obou dnů bude v kanceláři naší MŠ probíhat zápis nových dětí do MŠ Lom na školní rok 2021/22. K zápisu je potřeba s sebou přinést Žádost o přijetí do MŠ (potvrzenou dětským lékařem) a kopii rodného listu dítěte.

  1. 5. KVĚTINOVÝ TÝDEN

Od 10. 5. do 12. 5. prosíme rodiče dětí o donesení květin, které osázíme dne 12. 5. do našich květníků, truhlíků, záhonků. Uvítáme opět květiny koniferového typu, (zákrsky smrčků, cypřišů, jalovců…), ale i různé druhy okrasných květin, jednoletek, trvalek, nebo hlínu či hnojivo. Rodiče se mohou i vzájemně domluvit na společném zakoupení rostlin ve skupinkách. Děkujeme!

CÍL: Podpora spolupráce kolektivu, spolupráce školy a rodiny, zvelebení prostředí MŠ, radost ze zahradničení.

  1. 5. PLYŠOVÉ ZVÍŘÁTKO

V tento den si děti mohou do MŠ přinést své mazlíčky – plyšová zvířátka. S plyšákem děti prožijí celý den v MŠ, výtvarně ho ztvární, poté si s ním zacvičí a nakonec ho zapojíme i do rozumových činností. Budeme se těšit!

CÍL: Prožitkové učení, učení hrou, elementární poznatky o zvířatech

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.