Naši Zemi rádi máme

Po celý týden si s dětmi o naši Zemi a životu na ni povídáme u obrázků a encyklopedií. Objevujeme živou a neživou přírodu při experimentálních hrách na školní zahradě. Uvědomujeme si, jak je důležité slunce a voda pro vše živé. Zkoumáme, co se děje s vodou na sluníčku. Děti si poslechly příběh o kapičce, který nikdy nekončí. Při hře na Smeťáky a ochranáře si děti připomněly pravidla správného chování v přírodě, procvičily si z jakých materiálů je odpad a jak ho třídíme.

Každý si vyrobil krásnou květinu jako symbol zelené planety a společně jsme vytvořili plakat, který vyjadřuje pomoc a ochranu Zemi.