Zápis do mateřských škol

Pokyny k zápisu do MŠ Lom a MŠ Loučná

Zápisy do Mateřských škol se konají v období stanovené školským zákonem, tedy od 2. května do 16. května 2021.

Vzhledem k mimořádné situaci s pandemií nemoci Covid-19 vydáváme následující pokyny.

Jak mohu dítě do MŠ přihlásit?

 1. do datové schránky školy (ID datové schránky: 9j7etgp)
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email)
 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 4. do schránky u vchodu do budovy Mateřské školy
 5. osobním předání dne 6. 5. a 11. 5. 2021 od 10.00 do 16.00 (pouze po předchozí telefonické domluvě)

 

Jaké dokumenty je potřeba doručit?

 • Žádost o přijetí do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání
 • potvrzení o řádném očkování dítěte (potvrzení je součástí Žádosti o přijetí, nebo lze požádat praktického dětského lékaře o samostatný doklad)
 • kopii rodného listu (postačí prostá kopie, nemusí být úředně ověřená)

Žádost o přijetí do mateřské školy je ke stažení na www.zsmslom.cz nebo si ji lze vyzvednout v knihobudkách, které jsou umístěny před budovami MŠ Loučná i MŠ Lom. Zde budou k dispozici vytištěné od 26. 4. 2021.

Pokyny k osobnímu předání dne 6. 5. a 11. 5. 2021 od 10.00 do 16.00

 • k osobnímu předání potřebných dokumentů se zákonný zástupce nejdříve telefonicky objedná na čísle MŠ Loučná: 731 659 575, nebo MŠ Lom: 731 659 574 a to nejméně den předem
 • k odevzdání potřebných dokumentů se dostaví pouze jeden zákonný zástupce, bez doprovodu dítěte
 • z důvodu vzájemné ochrany a prevence proti šíření nemoci Covid-19 je nutné použít respirátor, hygienické rukavice a dodržet všechna platná protiepidemická opatření

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, má povinnost odevzdat oznámení o individuálním vzdělávání s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a to nejpozději do 31. 5. 2021.

Dne 14. 5. 2021 bude umožněno zákonným zástupcům dětí nahlédnout do spisu, dle správního řádu.

Zveřejnění výsledků zápisu k dispozici od dne 19. 5. 2021 na webových stránkách www.zsmslom.cz a ve vývěsce před MŠ Lom, nebo MŠ Loučná.

V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů či nejasností neváhejte kontaktovat MŠ LOUČNÁ na telefonním čísle 731 659 575 a MŠ LOM 731 659 574.