Plán akcí na měsíc Duben MŠ Lom

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

DUBEN 2021

 Mateřská škola Lom

ST 14. 4. ŽLUTÝ DEN

Děti v tento den přijdou do MŠ oblečeny do žluté barvy.

CÍL: Utužení a fixace barev, zdravé posilování jednoty a kamarádství v kolektivu, přizpůsobení barev oblečení k aktuálnímu období.

 

ČT 22. 4. DEN ZEMĚ  

V tento den si s dětmi budeme povídat o naší planetě Zemi, jak ji můžeme chránit a co pro to můžeme udělat. Na školní zahradě si každý nakreslí křídou obrázek, jako dárek naší planetě Zemi.

CÍL:  Vtah k přírodě, ochrana přírody

 

PÁ 23. 4. DEN KNIHY

Děti se naučí vhodně zacházet s knihou, prohloubí si předčtenářské dovednosti a formou dramatizace si vyzkouší ztvárnit některé pohádkové postavy.  Děti si v tento den mohou přinést do MŠ svou oblíbenou knihu.

CÍL: Rozvoj předčtenářských a kulturních dovedností, získání kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti, práce s knihou, setkání se známými hrdiny, učení prožitkem, rozvoj samostatného řečového projevu

   

ČT 29. 4. ČARODĚJNICE A DEN TANCE

V tento den mohou děti přijít do mateřské školy v kostýmu čarodějnice/čaroděje. Během dopoledne proběhne čarodějnický rej formou her. Završení celého dopoledne bude čarodějnický tanec.

CÍL: Prožívání tradic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.