Návrat předškoláků a žáků 1. stupně do škol

Vážení rodiče,

jak jistě víte, v pondělí 12. dubna začne postupný návrat naši dětí do mateřských škol a žáků do základních škol. Pro bezpečný návrat do školního prostředí zvolilo MŠMT  podmínku v podobě testování všech dětí, žáků i učitelů antigenními testy (2x týdně).

Mateřské školy

Vrací se pouze děti povinného předškolního vzdělávání, případně mladší děti rodičů vybraných profesí dle mimořádného opatření viz níže. U mateřských škol platí nadále všechna protiepidemická opatření jako před uzávěrou. Připomínám povinnost dospělých nosit respirátor, do školky vchází s dítětem pouze jeden dospělý, dezinfekce rukou při vstupu do budovy. Nadále platí, že v průběhu předškolního vzdělávání nemusí mít děti ochranu dýchacích cest. Nicméně i nadále vyžadujeme, aby dítě bylo vybaveno minimálně jednou zdravotnickou rouškou, kterou by mělo nasazenou v případě zjištěných příznaků respiračních onemocnění, popř. pozitivního antigenního testu. Nově přibyla povinnost dítě otestovat. U testování může být přítomen rodič a s testováním dítěti pomoci. Ale vždy platí, že test musí proběhnout ve školce. Pokud chce být rodič u testu přítomen, prosím, abyste přišli s dostatečným časovým předstihem. Test samotný je otázkou několika málo minut, ale 15 minut trvá čekání na vyhodnocení. Pokud rodič dítě nechce nechat testovat, nemůže být toto přijato k prezenční výuce a bude omluveno, podobně jako by bylo nemocné. Tuto skutečnost musí rodič ve školce nahlásit. Testování bude probíhat zpravidla v pondělí a ve čtvrtek, popř. první den v týdnu, kdy dítě přijde do školy.

 

Základní škola

Vrací se žáci prvního stupně v rotační výuce, tj. od 12. dubna se vrací žáci 1.A, 3.A a 5.A, budou do školy chodit týden a pak od 19. dubna je vystřídají žáci 2.A a 4.A. Budou se tedy střídat po týdnech. Žáci budou mít po celou dobu nasazenou zdravotnickou roušku (není již povolena rouška látková) s výjimkou testování a občerstvení. Nadále platí ostatní opatření jako je dezinfekce rukou a rozestupy tam, kde je to možné. Testovat se budou žáci dvakrát týdně z přední části nosu v pondělí a ve čtvrtek popř. první den docházky do školy. U žáků 1. až 3. třídy mohou být testování přítomen jeden zákonný zástupce. Test samotný je otázkou několika málo minut, ale 15 minut trvá čekání na vyhodnocení. Pokud rodič dítě nechce nechat testovat, nemůže být toto přijato k prezenční výuce a bude omluveno, podobně jako by bylo nemocné. Tuto skutečnost musí rodič ve škole nahlásit. V takovém případě škola pro žáka nezajišťuje distanční výuku.

 

Věřím, že společně to zvládneme.

 

Mgr., Bc., Bc. Jaroslav Zajíc, ředitel školy

 

Níže přikládám dokumenty s podrobnějšími informacemi:

msmt_manual_testovani_06_04_2021

Mimořádné-opatření-opatření-ve-školách-s-1.-fází-rozvolnění-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání

Mimořádné-opatření-testování-žáků-ve-školách

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ls0nrA-Oe20&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0DOYjAgdhAIXS24dTnfz0zXc7SzGm_6Ug-QjVRfb0Oy6ILmtqvNscywbc