Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 ve městě Lom

 

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 (pro děti narozené do 31. 8. 2015),  se v Lomu uskuteční  v termínu od 1. dubna  do 29. dubna  2021.

Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádosti o přijetí do prvních tříd základních škol mají jednotlivé školy zveřejněny na svých webových stránkách.

Přihlášku je možno předložit ve stanoveném termínu od 1. 4. a 29. 4. 2021 uvedenými způsoby:

  • datovou schránkou
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • zasláním přihlášky poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • vhozením přihlášky do poštovní schránky u hlavního vchodu do budovy
  • OSOBNĚ dne 13. 4. 2021 od 8.00 – 15.00 hodin při dodržení vyhlášených bezpečnostních opatření platných pro uvedenou dobu a vždy po předchozí domluvě na telefonním čísle – 731 505 645 (ředitel školy)

 

V pátek dne 30. 4. 2021 bude zákonným zástupcům dětí umožněno nahlédnout do spisu v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů – čas je potřeba domluvit na čísle 731 505 645 (ředitel školy)

Zákonní zástupci dětí, kterým byla odložena školní povinná školní docházka u předcházejícího zápisu, jsou povinni znovu vyjádřit svůj zájem o vzdělávání u konkrétní školy.

Všechny informace k zápisu do 1. třídy budou průběžně uvedeny na stránkách zsmslom.cz, (včetně PŘIHLÁŠKY).

V pondělí dne 3. května 2021 budou zveřejněny výsledky zápisu.

Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most – kontakty

Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most
Vrchlického 372
435 11
Lom u Mostu
příspěvková organizace

ID datové schránky: 9j7etgp

email: zs.lom@seznam.cz

 

tel.: 731 505 645 – Mgr., Bc., Bc. Jaroslav Zajíc (ředitel školy)