DISTANČNÍ VÝUKA V SOVIČKÁCH

Téma „Zvířátkům je těžko v lese, myslivec jim jídlo nese“, které nás mělo provázet posledních 14 dní, jsme si ve školce s dětmi užily bohužel jen 1. týden.

Děti se dozvěděly o životě ptactva a zvířátek v zimním období, o tom jak to mají těžké s hledáním potravy, kde se ukrývají před zimou a mrazem, kdo se o ně stará. Hráli jsme si, tvořili a pracovali s obrazovým materiálem, s přírodninami,postavili jsme si ve třídě zimní les a také velké krmítko na stromě s barevného papíru. Zkoušeli jsme poznávat stopy zvířat a sypali jsme ptáčkům do krmítek, které děti doma společně s rodiči vyrobili.

Druhý týden jsme všichni ze Soviček museli bohužel zůstat doma. Děti však nezahálely a pilně plnily námi zadané úkoly. Všem dětem a také rodičům patří veliká pochvala!