Plán akcí na měsíc březen 2021 – MŠ Lom

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

BŘEZEN 2021

 Mateřská škola Lom

 

8. 3. VÁŽÍME SI ŽEN – Vyrábíme přání k MDŽ

V tento den si děti vyrobí přáníčko k vyjádření úcty k ženám – (maminkám, babičkám…). Při té příležitosti si povíme o významu úcty k ženám.

CÍL: Vedení k hodnotám, k úctě a k tradici.

 

11. 3. VÍTÁME JARO

Během celého týdne (8. – 12.3) se děti budou učit pásmo básní a písní k přivítání jara. Akce vyvrcholí ve čtvrtek 11. 3. na zahradě MŠ Lom, kde budeme s dětmi hledat proměny přírody a probouzející se život, děti si zazpívají, zarecitují a zatančí.

CÍL: Navazování sounáležitosti s přírodou a cílené pozorování změn

 

17. 3. TÝDEN S KNIHOU

Letos „oslavíme“ březen –  měsíc knihy týdenním tematickým blokem „Týden s knihou“. Děti se naučí vhodně zacházet s knihou, prohloubí si předčtenářské dovednosti a formou dramatizace si vyzkouší ztvárnit některé pohádkové postavy.  Děti si v tomto týdnu mohou přinést do MŠ svou oblíbenou knihu.

CÍL: Rozvoj předčtenářských a kulturních dovedností, získání kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti, práce s knihou, setkání se známými hrdiny, učení prožitkem, rozvoj samostatného řečového projevu

 

VELIKONOČNÍ PAŠIJOVÝ TÝDEN S TRADICEMI

29.3 – MODRÉ PONDĚLÍ – děti přijdou v modrém, v tento den se ve všech chalupách uklízelo a bílilo, pro nás ve školce je to nejen výzva…

30. 3. – ŠEDIVÉ ÚTERÝ – děti přijdou v šedivém – vymeteme pavučiny formou hry, vyzkoušíme, z jakých barev se dá namíchat šedivá barva

31.3. – ŠKAREDÁ STŘEDA – děti přijdou s úsměvem ? Vysvětlíme si význam slova „škareda“, zahrajeme si „ksichtíkovou hru“¨     

1.4. –  ZELENÝ ČTVRTEK – děti přijdou v zeleném, ve školce sníme něco „zeleného“ a zahrajeme si „zelenou honičku“

Děti si během pašijového týdne vyzkouší i další tradiční činnosti.

CÍL: Seznamování s tradicemi a lidovými zvyky celého velikonočního týdne a jejich prožívání

 

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.