Nové opatření pro MATEŘSKÉ ŠKOLY od 1.3.2021

Nová povinnosti plynoucí z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 2. 2021

 

Vážení zákonní zástupci,

v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 22. února 2021 informuji o následující nové povinnosti.

S účinností od 1. 3. 2021 je stanovena povinnost pro všechny osoby, které se budou pohybovat v areálu mateřské školy, mít zakrytá ústa a nos respirátorem (FFP2/KN 95) nebo zdravotnickou obličejovou rouškou (tzv. chirurgickou rouškou). Není již možné používat látkové domácí roušky, či obdobné ochranné prostředky.

Děti, které navštěvují příslušnou mateřskou školu nemusí mít ústa a nos zakrytá. Nicméně požadujeme, aby rodiče dodali do mateřské školky jeden kus chirurgické roušky pro své dítě. Tato rouška bude využita v případě, že během pobytu v mateřské škole propuknou u dítěte příznaky respiračního onemocnění. Do doby předání rodičům bude mít roušku dítě k dispozici.

Dále upozorňuji, že ostatní opatření zůstávají nadále v platnosti. Zejména povinnost, že jedno dítě doprovází do vnitřních prostor mateřské školy jeden rodič. Povinnost zákonných zástupců si při příchodu dezinfikovat ruce a pokud možno udržovat dvou metrové rozestupy. Zvýšená pozornost je stále kladená na projevy respiračních onemocnění u dětí a jejich nemožnost navštěvovat mateřskou školu s těmito projevy.

 

 

Mgr., Bc., Bc. Jaroslav Zajíc

ředitel ZŠ a MŠ Lom