Masopustní karneval v MŠ Lom

V úterý 23. února 2021 jsme s dětmi v MŠ Lom oslavili masopust. Děti se seznámily s tradicí oslav i s maskami, které se s tradičním masopustem pojí. Do MŠ všechny děti v tento den přišly oblečeny do nádherných masek, za jejichž přípravu rodičům moc děkujeme. V obou třídách Čiperek i Dráčků se slavilo opravdu vesele. Děti přišly do karnevalově vyzdobené školky, vyzkoušely si nejrůznější tvořivé tematické činnosti, užily si dopoledne plné her a soutěží, cvičení na veselou hudbu, dikotéku… a celé masopustní dopoledne jsme zakončili promenádou a vyhodnocením všech masek. Jistěže, že všechny byly „nejkrásnější“! 🙂 Děti si domů odnesly sladkou dobrotu a diplom.

Jitka Strýhalová