PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC ÚNOR

ÚNOR 2021

 Mateřská škola Lom

4. 2. MODRÝ DEN V MŠ

Děti v tento den přijdou do MŠ oblečeny do modré barvy.

CÍL: Utužení a fixace barev, zdravé posilování jednoty a kamarádství v kolektivu, přizpůsobení barev oblečení k aktuálnímu období.

8. 2. – 12. 2. JARNÍ PRÁZDNINY V ZŠ LOM

Z rozhodnutí Rady města Lom budou jarní prázdniny v MŠ Lom probíhat v omezeném režimu. Účast na vzdělávání během jarních prázdnin bude tedy umožněna pouze dětem zaměstnaných rodičů, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytně nutná. Žádáme rodiče, aby paní učitelkám nahlásili děti, které v tomto týdnu budou MŠ navštěvovat, nejpozději do čtvrtka 4. 2. 2021.

15. 2. dopoledne PŘÁNÍČKOVÝ VALENTÝN

V tento den si společně s dětmi vyrobíme valentýnská přání pro naše nejmilejší, povíme si příběh svatého Valentina a tradici oslav svátku.

CÍL: Dodržování a upevňování tradic, vyrábění pro radost, radost z obdarování, vyjádření lásky

23. 2. dopoledne KARNEVAL V MŠ

V tento mohou děti přijít do MŠ oblečeny v pohodlných karnevalových maskách nebo doplňcích. Během dopoledne si děti na svých třídách užijí spoustu radosti, zábavy, soutěží a diskotéky.

CÍL: Poznávání a dodržování tradice masopustu, prožitek zábavy a karnevalového veselí

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.